บริจาคด้วยตนเอง

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.หนองหาน ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลบริจาคได้ที่ โทร 042261135-6 ต่อ 255, 256

คุณนิตย์รดี อนุสามิ โทร. 089 - 279-8818

บริจาคทางไปรษณีย์

ชื่อ : คุณนิตย์รดี อนุสามิ (บริจาคให้กับโรงพยาบาลหนองหาน)

ที่อยู่ : โรงพยาบาลหนองหาน 378 หมู่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130

เบอร์โทร. 089-279-8818

บริจาคโอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน

ชื่อบัญชี "เงินบริจาคโรงพยาบาลหนองหาน"

เลขที่บัญชี 671-9-841-52-1


บริจาคผ่านระบบ e-Donation

โดยการแสกน QR code

ชื่อผู้รับบริจาค NONGHAN HOSPITAL

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลหนองหาน เลขที่ 378 หมู่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เบอร์โทรติดต่อ 042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6 หรือ 1669